עברית

ערבים בשוק התעסוקה: תמונת מצב עדכנית

לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעורי התעסוקה בקרב בני 64-25, נמצאים במגמת עלייה לאורך השנים. בשנת 2013, 85% מהגברים היהודים בני 64-25 היו מועסקים לעומת 78% בשנת 2002. בשנת 2013, 79% מהנשים היהודיות בגיל 64-25 היו מועסקות, לעומת 66% ב-2002.

متابعة القراءة »

להשכלה ישנה השפעה גדולה על הסיכויים להשתלב בשוק העבודה. ההשכלה במגזר הערבי ואיכותה נמוכות משמעותית מהמקבילות במגזר היהודי. ע”פ נתוני הלמ”ס, בעוד ש- 48.7% מהיהודים למדו לפחות 13 שנים, הרי שאחוז זה בקרב הערבים עומד על 21.8% בלבד (כלומר פחות מחצי). חרף זאת, ניתן לומר כי היקף שנות הלימוד בקרב האוכלוסייה הערבית עולה בהתמדה, ואיתו הביקוש להשכלה.

متابعة القراءة »