collective impact

בספטמבר 2013 נוסד מיזם Collective Impact – השותפות לקידום תעסוקה בחברה הערבית.
המיזם ממוקד בפריצת דרך בשיעורי ההעסקה וטיב ההעסקה של האוכלוסייה הערבית בסקטור העסקי מתוך הבנה שהפערים הגדולים הקיימים בין יהודים לערבים בשיעורי האבטלה, בתחומי התעסוקה וברמת ההכנסה פוגעים בכלכלה ובדמוקרטיה בישראל ומכרסמים בסולידריות החברתית.
נקודת המוצא היא פעילות מתוך הכדאיות העיסקית של המיגזר העיסקי בהעסקת החברה הערבית, ומתן שירותים לחברות במטרה לעבור תהליכי השתנות פנימית, למידה והתמקצעות שיאפשרו להם להשיג שינוי.
המיזם מיישם את מודל ה Collective Impact המניח שפתרון בעיה כלכלית וחברתית מורכבת מצריכה תהליכי השפעה בין-מגזריים לייצר מאמץ מסונכרן, על ידי שותפים שונים הפועלים באמון ושקיפות בכלים שונים, סביב מטרה משותפת ובכלי מדידה מוסכמים, תוך תהליכי למידה, פיתוח מענים יצירתי ותכלול. המיזם הוא שותפות בינמיגזרית רחבה. המיזם מופעל על ידי צוות עובדים, ובהובלה של ועדת היגוי בה נמצאים נציגי כל בעלי הענין (פורום החברות הגדולות במשק שהתגייסו למחקר ולתהליכי השינוי, פורום העמותות, מנהיגות עסקית יהודית ערבית, שולחן ממשלה וציבורי, נציגי הפילנתרופיה, שולחן צעירים ערבים בתפקידי ניהול במשק).

إعلانات الوظائف الخاصة بـ collective impact

 1. النوع
  دوام كامل
  وظيفة
  מראיינ/ת טלפוני/ת مشخّص/ة هاتفي/ة
  שטראוס מים – نشرت بواسطة collective impact
  الصورة
  اكتب اسم البلدة_
  أور يهودا
  تاريخ النشر
  11/9 2017
 2. النوع
  دوام كامل
  وظيفة
  מנהל/ת מכירות אזור מרכז – שרון مدير/ة مبيعات لمنطقة المركز – شارون
  תנובה – نشرت بواسطة collective impact
  الصورة
  اكتب اسم البلدة_
  تل ابيب - يافا
  تاريخ النشر
  11/9 2017
 3. النوع
  دوام كامل
  وظيفة
  מנהל/ת מכירות مدير/ة مبيعات
  החברה המרכזית למכירות והפצה – نشرت بواسطة collective impact
  الصورة
  اكتب اسم البلدة_
  حيفا
  تاريخ النشر
  11/9 2017
 4. النوع
  دوام كامل
  وظيفة
  מנהל/ת מרחב مدير/ة اقليمي
  החברה המרכזית למכירות והפצה – نشرت بواسطة collective impact
  الصورة
  اكتب اسم البلدة_
  بئير شيبع
  تاريخ النشر
  11/9 2017
 5. النوع
  دوام كامل
  وظيفة
  אחראי/ת גיוס לאגף השירות مسؤول/ة توظيف لقسم الخدمات
  שטראוס מים – نشرت بواسطة collective impact
  الصورة
  اكتب اسم البلدة_
  أور يهودا
  تاريخ النشر
  10/9 2017
 6. النوع
  دوام كامل
  وظيفة
  מדריכים/ות למרכז החושים (מרכז המבקרים)
  קוקה קולה – نشرت بواسطة collective impact
  الصورة
  اكتب اسم البلدة_
  بني براك
  تاريخ النشر
  29/8 2017
أشخاص ومهنيين يبحثون عن عمل
إبحث عن موظف
اعرف حقوقك وقوانين العمل
إقراء المزيد