ערבים בשוק התעסוקה: תמונת מצב עדכנית

نشر بواسطة | 2 ديسمبر, 2015 | עברית

ערבים בשוק התעסוקה: תמונת מצב עדכנית

לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעורי התעסוקה בקרב בני 64-25, נמצאים במגמת עלייה לאורך השנים. בשנת 2013, 85% מהגברים היהודים בני 64-25 היו מועסקים לעומת 78% בשנת 2002. בשנת 2013, 79% מהנשים היהודיות בגיל 64-25 היו מועסקות, לעומת 66% ב-2002.

בהשוואה, באוכלוסייה הערבית, שיעורי התעסוקה בקרב גברים בני 64-25, בשנים 2013-2002 נעו בין 65% ל-75%. בקרב הנשים הערביות בנות 64-25, שיעור התעסוקה בשנים 2011-2002 נע בין 16% ל-25%. החל מ-2012, ניכרת עלייה בשיעור התעסוקה של הנשים הערביות ובשנת 2013, שיעור התעסוקה שלהן הגיע ל-33%. כלומר, אחת מתוך שלוש נשים ערביות בגיל 64-25 מועסקת.

28% מהערבים, גברים ונשים כאחד, בגיל 64-25 שאינם בכוח העבודה, מעוניינים לעבוד. 54% מהנשים הערביות שמעוניינות לעבוד, ציינו כי הסיבה העיקרית לכך שאינן מחפשות עבודה קשורה לכך שהן מטפלות בבני משפחה או במשק הבית.

רמת ההשכלה היא משתנה מרכזי בקביעת שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה: ההשתתפות הגבוהה ביותר בשנת 2012 מהאוכלוסיה הערבית נרשמה בקרב בעלי תואר אקדמי (87%). בקרב הגברים שלמדו 16 שנים ויותר הגיע שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ל- 85% (לעומת 76% באוכלוסיה היהודית), ובקרב נשים בעלות רמת השכלה זהה הגיע שיעור ההשתתפות ל- 82% (לעומת 80% בקרב נשים יהודיות).

 

שיעור התעסוקה הגבוה ביותר בשנת 2012 נצפה באזור היישובים המעורבים (53%), והנמוך ביותר באזור הנגב (25%). במשולש ובגליל היה השיעור זהה והסתכם ב- 44%.

 

קטגוריית משלחי היד הגדולה ביותר של המועסקים הערבים בשנת 2012 היתה העובדים המקצועיים שהיוו 35% מהמועסקים הערבים לעומת 13% מהמועסקים היהודים; 18% היו בעלי מקצועות אקדמיים לעומת 24% מהמועסקים היהודים; ו- 6% מנהלים לעומת 10% מהמועסקים היהודים. 59% מבעלי משלחי היד האקדמיים בשנת 2012 עבדו בהוראה.

 

נכון לשנת 2010, 13% מהשכירים המועסקים במגזר הציבורי היו ערבים (6% גברים ו- 7% נשים) ו- 12% מהמועסקים במגזר הפרטי (10% גברים ו- 2% נשים).

 

מועסקים ערבים לפי ענף כלכלי ואזור מגורים (נכון לשנת 2012)משלח יד

(מקור: ספר החברה הערבית בישראל (7), מכון ון-ליר 2015)

לפי הסקר החברתי של הלמ”ס משנת 2013, 88% מהמועסקים היהודים ו-71% מהמועסקים הערבים מרוצים מעבודתם. 57% מהמועסקים היהודים ו- 49% מהמועסקים הערבים מרוצים מהכנסתם. מועסקים ערבים חששו יותר ממועסקים יהודים: 21% מהערבים ו-12% מהיהודים חששו לאבד את עבודתם בשנה הקרובה; הדבר נכון במיוחד בקרב עובדים לא מקצועיים, עובדי ניקיון, עובדים מקצועיים בתעשיה, בינוי וחקלאות ועובדים מקצועיים אחרים.

متعلق بـ , , , , , ,

أترك رداً

يجب أن تقوم بتسجيل الدخول لإضافة تعليق.