הערה:פג תוקפה של מודעה זו.

مدير/ة لبرنامج كريف في شركة المراكز الجماهيرية

09/02/2019 | התפרסם ע"י المشرفة تسنيم

  פרטי משרה

לתוכנית קרב – תוכנית חינוכית דרוש/ה מנהל/ת תוכנית

הגדרת תחומי אחריות מרכזיים בתפקיד:
מנהל /ת התכנית אחראי/ת על ניהול כולל של התוכנית הכולל: תכנון עבודת התכנית, תיאום, מעקב וביצוע אחר תכנית העבודה וזאת בהתאם למדיניות משרד החינוך והנחיות האגף לחינוך יסודי.
להלן הנושאים העיקריים שבאחריות מנהל התכנית :
• דיווח שוטף על יישום התכנית למשרד החינוך ולוועדות התכנית ובכללן וועדת היישום, הוועדה הפדגוגית, חשב משרד החינוך ורו"ח ממונה
• ניהול ישיבות צוות ניהול התכנית
• יישום וביצוע החלטות הנהלת התכנית
• טיפוח מתמיד של איכות העבודה וקיום תהליכי פיתוח וחדשנות בעבודת התכנית
• אחריות מקצועית פדגוגית ניהולית וכלכלית של התכנית
• ייצוג התכנית מול זכייני התכנית ומשרד החינוך בכדי לקדם ולפתח את התכנית

דרישות סף להגשת מועמדות:
בעל/ת תואר שני, בחינוך או במינהל החינוך או בתחומי מדעי החברה
ניסיון של לפחות 10 שנים בעשר שנים האחרונת באחד מהבאים:
ניהול בית ספר/ ניהול בעלות על מוסדות חינוך/
תפקידי פיקוח במשרד החינוך/ מנהל אגף או מחלקת החינוך ברשות מקומית / מנהל תכניות חינוכיות
בהיקף פעילות של לפחות 200 בתי ספר ו-30 רשויות מקומיות

תנאים כללים:
היקף משרה : 100%

כפיפות ארגונית: מנהלת היחידה לפרויקטים לאומיים
מיקום: משרדי החברה בלוד וברחבי הארץ
תחילת עבודה: מאי – אוגוסט 2019 (בהתאם למועד המכרז)
*** המשרה תאויש רק במידה והחברה תזכה במכרז להפעלת התכנית
הגשת מועמדות למכרז תתבצע עד תאריך: 12.2.19
יש לשלוח קו"ח ותעודות השכלה

מקום משרה: כל מקום
תחום המשרה: ניהול.
היקף המשרה: משרה מלאה.

  פרטי קשר